Projekce rodinných domů a bytů

 
Návrh a realizace rodinného domu či bytu, i přes svůj relativně malý rozsah, patří k těm nejobtížnějším projektům.
V porovnání s typovým projektem odráží individuální návrh potřeby klienta a jeho rodiny.
 
Návrh nového rodinného domu podle vašich představ, nebo úprava vašeho existujícího projektu.
Máte-li pozemek, společně se na něj zajedeme podívat, abychom dům vhodně umístili.
Vyřídím potřebná povolení na základě vaší plné moci, budete-li si to přát. Dostanete „papíry na klíč“.
 
Návrhy rekonstrukcí rodinných domů
Zvažujete variantu nákupu staršího domu a provedení jeho rekonstrukce? Nebo už dům máte?
Konzultace před koupením domu
Při společné návštěvě rodinného domu k rekonstrukci Vám poradím s realizovatelností Vašich představ o rekonstrukci.
Spočítáme také finanční potřeby stavebních úprav. Ať už před nákupem, nebo před samotnou realizací rekonstrukce.
 
Návrh rekonstrukce rodinného domu
Projekce rekonstrukce rodinného domu má stejný postup, jako při projekci nového domu.
Konzultace vašich potřeb a životního stylu členů domácnosti, společná úprava návrhu, vypracování projektu.
Všechny činnosti probíhají s ohledem na možnosti stávajícího řešení domu, a s ohledem navaše finanční plány.